Måler regnskab

År 2011


Ny måler opsat og tilsluttet el-nettet 10.10.2011. Forbrugs tælleværket stod på 104 kWh. Tælleværk for produktion af el. stod på 000 (Selvfølgelig -jeg skulle ikke komme for let til et par ekstra kWh). Solcelle anlægget tilsluttet 23.10.2011 kl. 1209, hvor anlægget begyndte at producere.

I oktober 2011 var der ikke meget sol, der kom kun 30 kWh ind i regnskabet i løbet af de 8 dage anlægget var tilsluttet.

Anlægget producerede 55 kWh i november måned, det var ikke meget, men måneden var mørk.

Års prodoktionen i 2011 blev 122,74 kWh.


År 2012


Produceret i jan 2012 56 kWh forbrug 256 kWh i den mørke tid et forbrug pr. dag ca. 8,3 kWh, vel kke så dårligt. Det samlede el-forbrug på egendommen siden start af anlægget godt 8 kWh pr dag.

20.02.2012 Prducerede anlæget 7,89 kWh ikke dårligt, næsten vores daglige el-forbrug.

Den 26 feb. blev el produtionen to cifret på Strandagervej med 10,76 kWh.

Her 1. marts kl. 1209 blev der aflæst 276 produktion 1235 i forbrug, de sidste dage i Rødbyhavn har der været diset, så solen har ikke kunnet komme frem. I feb. blev produceret 101 kWh. Vores forbrug i feb. er relativt lavt, vi var ude at rejse 1 uge, og måneden var jo på 29 dage.

Den 2. marts var produktionen 11,26 kWh højeste produktion til dato! 

Uge 12 blev produceret 81,12 kWh med højeste dags produktion på 15,63 ikke dårligt, og der blev i marts produceret i alt 284,33 kWh og vores forbrug var 244 kWh, nu begynder vi at producere mere end vi forbruger.

Så kom vi til april måned her blev solen stærk og produktionen steg. Der blev produceret 375,52 kWh med højeste dagsproduktion på 20,7 kWh. Højeste ugeproduktion102,94 kWh. Vi købte hos SEAS/NVE 205 kWh!!!! Et overskud på 170,52 kWh. 

Siden rettet 25.03 ang. Inverterens funktion og type se min side  "Solceller på taget".

Det må I undskylde  at jeg havde glemt at opdatere tallene pr. 01.06, men her er de, se skema. Her pr. 01.07 er der kun ca. 200 kWh mellem vores års forbrug og vores års produktion, den forskel skal vi nok nå inden 23.10.12 som er årsdagen for opsætningen. Tallene holder Tacware har regnet rigtigt. I maj måned blev der produceret 505 kWh, i juni kun 442 kWh.

Solelskere vil give mig ret, juni 2012 gav ikke meget sol eller mange kWh til gavn for vores økonomi.

Lidt tal til statitstikken:

Den bedste dag i år: 01.06 produceret 22,75 kWh pr dag
  
Den bedste uge i år: Uge 21 produceret 137,81 kWh pr uge 
Den bedste måned til dato: Maj md produceret 505 kWh 
Den 19.06 passerede salg 1700 kWh og køb 2000 kWh

December måned var vores el forbrug 8,3 kWh pr. dag
Marts måned var vores el forbrug 7.86 kWh pr. dag
April måned var vores el forbrug 7,56 kWh pr dag
juni måned var vores el forbrug 6,46 kWh pr dag
august måned var vores el forbrug 7,4 kWh pr. dag
 
Jeg har ikke skrevet så meget om vores el-forbrug, men før indkøb af solcelle anlægget  havde jeg udregnet vores el-forbrug pr år, og var kommet frem til at vores forbrug lå lidt under 3000 kWh. Vi har gjort alt for at minimere vores forbrug. I dag er der el sparepære over alt, komfur, ovn og opvaskemaskine er under 2 år gamle alle A+ modeller, køleskab under et år. Vores vaskemaskine er 4 år, men vores dybfryser er ældgammel, og bør skiftes ud, PC' eren bliver sat på sandby, når den ikke bruges 


17.07.2012
er en hurra dag. Her kl. 1220 rundede måleren 2205 købte kWh og 2101 solgte kWh, forskellen 104 kWh er de kWh som måleren stod på, da den blev tilsluttet til nettet. Dagen i dag er, hvor produktion og køb går lige op.  


01.08.2012 opgørelse: Når jeg ser på tallene mangler der ca. 19 kWh i regnskabet for juli måned. Jeg ved ikke om SEAS/NVE er i stand til at regulere eller manipolere med måleren, de har på en måde kontrol over den, da de kan fjernaflæse den over nettet. Min måler skulle have stået på 2332 kWh med juli måneds produktion og ikke som anført i skema på 2313 kWh.

Her den 01.10.2012 har solcelleanlægget produceret 2976 kWh altså mangler jeg 24 kWh i at nå de kWh som anlægget er regnet ud til at producere, og  de 24 kWh skal anlægget producere inden den 23 oktober, det var den dag for et år siden, at anlægget blev sat i gang. Det når vi sikkert. Vores forbrug er i dag 2753 kWh.

Anlægget holdt hvad det

lovede, gør dit anlæg det? 


Her den 23.10.2012 har anlægget eksisteret i et år, det har produceret 3095 kWh og beregningsmålet var 3000 kWh, magien er lille, men det var ikke den mest solrige sommer i 2012. Vores forbrug på årsbasis var beregnet til ca. 2800 kWh, og resultatet blev 2917 kWh minus 104 kWh som den måler SEAS/NVE leverede til os stod på. I alt forbrug i 2011/12  2813 kWh. Nu er jeg spændt på om SEAS/NVE frivillig fratrækker de 104 kWh. 

Ja, nu har jeg et års erfaring med solceller! 

År 2013

Vi kom godt ind i 2013, og det jeg er mest bange for ved nytårstide er at solcellerne bliver ramt af en nytårsraket og ødelagt, men pladerne ser hele ud i dag.

Kalender årsopgørelse for 2012

Årsproduktion 2012:   3131 kWh og

forbrug 2892 kWh .

Den 25.01.2013 modtager jeg

opgørelse fra SEAS/NVE for perioden

01.01.2012 - 31.12.2012.  


SEAS skriver, at vores forbrug i 2012 har været
2562 kWh, og det er vi sat i forbrug i 2013.


Jeg har selv skrevet tidligere at vores forbrug var 2892 kWh, men  der er af det tal, jeg har skrevet, fra trukket 104 kWh som måleren stod på, da den blev opsat, men bare forbruget er mindre end det, jeg har registreret, er det ok.

SEAS/NVEs opgørelse siger:

Køb fra nettet:                                 2562 kWh
Salg til nettet:                                  3054 kWh 

Ja SEAS/NVEs tal er lidt anderledes end mine, men det er til min fordel. Endvidere har de opgjort min overproduktion til 492 kWh.der er forskellen mellem mit forbrug og min produktion. Det skal jeg have betaling ca. 0,60 kr. pr kWh. 

Min betaling til SEAS/NVE for 2012 er 1242,24 kr. dette er betaling for levering af støm og for afgifter, så som målerleje og ledningsafgift. Man forventer at mine tal fra 2012, bliver de samme i 2013, minus 
det jeg har producere for meget. Det jeg skal betale kvartalsvis i 2013 er 1242 : 4 = 310,5 kr. Set i relation til hvad vi betalte før solcellerne, er det pebbernødder. Her lå vores kvartalsbetaling på små 1500 kr.

Hvis vi gør regnskabet løseligt op, er vores regning på el faldet med godt 5000 kr. Det beløb plus vores årlige skatteafskrivning, skal bruges til at afskrive omkostningerne ved indkøb og opsætning af solcellerne. Om ca. 12 år er det betalt. 

Men stadigvæk er det bedre at bruge godt 100000 kr. på et anlæg end at lade pengene stå i banken, de sætter dem jo bare til ved at låne dem ud til fallerede kunder.

Selv om marts var kold, var der sol, der kom 233 kWh ind i måleren, men ikke nok til at dække marts måneds forbrug, der var på 259 kWh ca. 8,35 kWh pr dag. Som det fremgår af skemaet gav marts md. sidste år lidt mere 284 kWh 

Halvårlig produktion blev her pr. 30 juni 1629 kWh og det dobbelte svarer cirka til halv årsproduktio. Alt andet lige er jeg en smule bag rent produktionsmæssigt i forhold til sidste år. Den 18.06 var produktion og forbrug lige. Så alt hvad der produceres over 7 kWh pr. dag er overskud på kontoen.

Vi kom ind i august måned 2013, og i juli producerede alægget 522,44 kWh, og det er den største månedes produktion til dato af mit anlæg.

El forbrug pr dag i august måned 6,77 kWh

Årsproduktion 2013 3077 kWh


År 2014


Ja anlægget holder stadig hvad det lover, der blev produceret mere end 3000 kWh pr år. 

Den 1. februar 2014

Den 28 januar modtog jeg opgørelse fra SEAS/NVE og deres tal er en smule anderledes end mine. Deres aflæsningsperiode er også anderledes, den går fra 06.01.2013 til 31.12.2013, men den difference kan ikke gøre det alene.

Mine tal: årsproduktion og forbrug aflæst på min inverter samt tallene fra SEAS/NVE.

                       
      Min aflæsning      SEAS/NVE tal
Års produktion:      3077 kWh           3027 kWh
Købt fra el net:       2718 kWh
           2673 kWh 

Ser man på købstallet er forskellen i køb af el på nettet 45 kWh, det tal passer rimeligt med vores el forbrug i 6 døgn, men hvor differencen på 50 kWh i produktion er blevet af, er nok svært at sige, men det var da godt det var til SEAS/NVE's fordel.

Forsvundet ned i el-selskabets store "svindelkasse". De ryster noget på hånden når de skriver målertallene af.  

I 2014 er jeg sat til at betale 1123,75 kr.
over 4 rater for strøm i huset  på Strandagervej 74.

En anden pudsighed jeg ikke kan lade være med at nævne er, at jeg her den 24 januar modtog to breve fra Energinet/DK.

Brevene var en opgørelse over overskuds produktionen på mit anlæg en Mikro VE afregning for 2012 og 2013 kalder de det.

Den siger ganske rigtig at mit el overskud ( det mit anlæg har produceret mere end mit forbrug er) 2012 = 492 kWh og 2013  = 354 kWh

De to tal er ganget med 60 øre, hvilket er det beløb, som jeg modtager ved salg af overskudsstrøm. Man bliver ikke rig at at sælge strøm til el-selskaberne.

Jeg har modtaget for 2012   295,00 kr.
                                 2013   212,40 kr.

I alt indsat på nem konto     507,40 kr.

Besynderligt hvorfor kommer beløbet for 2012 først nu???

Det beløb skal jeg betale mons af, ( derfor blev jeg momsregistreret da anlægget blev opsat)  Endvidere skal jeg opgive beløbet til skattevæsnet som indtægt.  

Den store overraskelse:

Den 21 marts gik min inverter i stå, dette gentog sig den 24. Efter en samtalen med Tom Grønborg,  ejer af firmaet Tacware, der i sin tid opsatte anlægget, fik jeg inverteren startet igen. Når inverteren gik ned skrev den en fejlkode i displayet: ERROR F 8190 - 73 

Den 25 marts måtte jeg igen opstarte den, hvilket bestod i at den skulle gøre strømløs i mindst 40 min. Dette indebar  endvidere, at jeg skulle slukkede for den spænding, der kom fra solcellerne. Årsagen til den lange strømløshed skyldes, at der i anlægget sidder en del kondensatore, der skal have mindst 40 min til at blive afladet. 

Fejlen fortsatte - ingen automatisk opstart 30.03, 01.04 samt 02.04. Tom Grønborg kontaktede det tyske firma Diehl AKO.

Umiddelbart efter kom der besked tilbage, at jeg ville modtage en ny inverter uden beregning. 

Den 07.04 var Tom på besøg, hvor han tappede inverteren for data, som det tyske firmaet havde efterspurgt, samtidig blev hele anlægget gennemgået, for og se om der skulle forligge instalationsfejl, eller fejl der skulle være opstået i driftsperioden. Alt var OK.

Den 09.04 modtog firmaet Tacware Nørreballe min nye inverter fra Diehl AKO i Tyskland, den blev opsat den 10.04, og har her den 11.04 kørt upåklagelig i et døgn.

Alt andet lige: En rigtig god service fra Diehl AKO og fra firmaet Tacware Nørreballe.

         

Gammel inverter stoppede på 6817 kWh   


       

Halvårlig produktion 2014 er på 1714 kWh hvilket er 85 kWh mere end i 2013, hvilket sikkert skyldtes at vinterhalvåret har været mere solrigt. Soltime tallene for februar, marts og april er noget højere, og for majs vedkommende er tallet for i år kun 12 kWh lavere end sidste år.


Produceret i året 2014 3089 kWh og vores forbrug var 2789 kWh.

     

År 2015   

Anlægget holder stadigvæk hvad det lover mht. effektivitet.

Jeg fik i september måned monteret en automatisk garageport af firmaet Nassau. Da jeg spurgte firmaet om hvad port motorens forbrug var, oplyste de mig, at den ikke brugte særlig mange kWh. Den bemærkning skulle jeg ikke have følt mig til tåls med, da motoren efter mine beregninger ligger på ca. 3,9 kWh timer i døgnet. En sådan stigning i vores forbrug, vil vælte vores el budget, da det vil give en årlig forøgelse af budgettet på godt 1400 kWh.  

Jeg købte en fjernebetjent elektrisk kontakt til 147 kr. Sluttede den til port motoren og skal nu have 2 remote controller med, når porten skal betjenes. Nå ja lidt besværligt, men overkommeligt.        

        

                  
Her den 23 januar modtog jeg opgørelse fra SEAS/NVE,

min opgørelse siger, at jeg har produceret 389 kWh, det er det jeg aflæser i min inverter. SEAS/NVE aflæser min års produktion til 3049 kWh, en forskel på 40 kWh.

Mit forbrug har jeg opgjort til 2789 kWh. SEAS/NVE siger jeg har brugt 2781 kWh. Jeg gider ikke at diskutere med dem, da de har den indstilling, at deres apparatur er ufejlbarlig og at det er mit målerudstyr, der måler forkert. Differencen er i 2014 meget lille.

Det jeg i 2015 skal betale til SEAS/NVE pr kvartal er 318.44 hvilket er PSO- og ledningsafgift mm.

Jeg har også i dag modtaget opgørelse fra Energinet/DK hvor de betaler mig160,80, hvilket jeg modtager for merproduktion af strøm, den strøm jeg ikke anvender. Den afregnes med ca. 60 øre pr kWh.    

Hvis nogen er interesseret i at se anlægget og få mere og vide omkring finanseringen og skatte regler er i velkommene på vores adresse.

      

Vi har været ude og rejse i perioden 16. februar til den 3. marts. Derfor er tallene aflæst og indført den 4. marts, og forbruget af kWh 154.       


I dag den 23 oktober er det 4 år siden at anlægget er opsat, og i de 4 år har anlægget produceret 12252 kWh aflæst på SEAS/NVE's måler. Aflæst på min inverter giver det en produktion på 12271 kWh., det giver hhv. 3063/3068 kWh pr år.

Her stopper mine skattefordele, da de retnings linier som  eksisterede dengang var, at etablerings beløbet kunne fratrækkes over 4 år. 


Løftet til anlægget var, at det kunne producere mindst 3000 kWh om året.


I 2015 har anlægget produceret 3123 kWh det er vist det højeste, det har lavet indtil nu, måske har der været  lidt flere solskinstimer. Dog ser det ud som om vi har brugt lidt mindre el i huset, da vi er nede på et forbrug på godt 2400 kWh. Vi plejer at ligge på ca. 2700 kWh.  Men vi får se når SEAS/NVE kommer med deres tal.

Alt andet lige holder anlægget hvad der blev lovet.

Salg til nettet: 3123 kWh
Køb fra nettet: 2411 kWh

Ovenstående opdateret 01.01.2016

Produktionsskema opdateret 01.01.2016

     

År 2016

  Men når du laver en opgørelse på hvad de 2 inverter har produceret, lavede den første 6817 kWh og den jeg har opsat nu 5728 kWh sammenlagt 12545 kWh hvilket giver 160 mindre i regnskabet.    

Her den 22.01.2016 har jeg modtaget opgørelse fra SEAS/NVE over køb/salg i 2015.

Deres tal: køb jeg har gjort =2410 kWh, salg jeg har foretaget =3o85 kWh i 2015


Mine tal: 2411 ( forskel 1 kWh)  
              3123 ( forskel 35 kWh)  

Opgørelse fra Energinet DK: Overskudsproduktion 675 kWh af 60 øre indtægt 405 kr. som jeg skal tage som indtægt i min skatteopgørelse      
 
Årsopgørelse for 2016      
Produceret i 2016: 3006 kWh (solgt)     ( Der må tilsyneladende have været mindre sol i 2016)   

Forbrug i huset 2016: 2254 kWh (købt)
Væsentlig mindre forbrug i 2016. Har købt nyt køleskab A+++ skab samt ny TV 

Overskudsproduktion mit anlæg 754kWh             
 


 
Ovenstående opdateret 01.01.2017                 

Produktionsskema opdateret 01.01.2017 


ÅR 2017    

Opgørelse fra Energinet modtaget 25.01.17  

Overskudsproduktion SEAS/NVE Net 2016: 716kWh 

En forskel på 38 kWh til SEAS/NVE s fordel 

  

 

Igen blev konstateret en forskel på 43 kWh til SEAS/NVE fordel. Forskel mellem deres måler og min inverter.

Skema opdateret 01 okt. 2017

Her den 23.10.2017 kl. 1209 er det 5 år siden anlægget blev sat i drift. I den periode har anlægget produceret 11449 +6817 i alt 18.266 kWh. De 6.817 kWh var perioden før inverteren gik ned i april 2014.

I de 5 år har min el måler registreret, at mit anlæg kun har leveret 18.021 kWh til SEAS/NVE. SEAS/NVE har snydt mig for 245 kWh, men de fastholder, at det er deres måler, der viser rigtigt. 

Skema opdateret 01.12.2017Årsopgørelse for år 2017:

Produktion 2784 året uden sol, hvor vi druknede i regn.

Forbrug     2236 lidt mindre end sidste år. 

_______________________________________________________________________

År 2018

 

Her den 02.04 første aflæsning siden den 01.01.18 da cellerne har været tildækket af sne

Her i maj måned 2018 er det den største produktion mine solceller har lavet til dato i alt pr måned 534 kilo vvatt 1/6 del af en års produktion på en måned. 

Skema opdateret 01.01.2019

Årsopgørelse 2018 

Produktion 2018  3054kVVh

Forbrug       2018  2240kVVh  


Produktion 2019 2875 KWH

Forbrug      2019 2268 


Året   2020

PRODUKTION okt. 2020 135 kwh. 

Forbrug okt. 210 kwh P

Produktion nov.2020  64,84 KWH

Forbrug nov. 2020      205     KWH  

 2021 

Produktion feb. 2021 129 kWh

Forbrug feb. 2021      176kWh 

Produktion Marts 267 kWh

Forbrug Marts  214 kWh

Produktion apr. 2021 398 kWh

forbrug apr. 2021        200kWh 

Produktion maj 2021  418 kWh

forbrug maj 2021       173 kWh


Forbrug juni 2021 212kWh

Produktion juni 2021 414kWh

juli 2021

Forbrug juli 2021 

Produktion juli 2021 331 kWh

produktion aug 2021 243 kWh

Forbrug aug 2021 176 kWh


Opgørelse år 2021

Produktion 2569 kWh

Forbrug      2401 kWh


År 2022

  Marts 2022 den mest solrige i

 marts måned med 298 KWH  

Her i 2022 har jeg taget

 Vindstøds App i brug der giver

 mig kWh resultatet pr måned.

De første 3 måneder har det

 stemt overens med min

 konverter. 

Regnskab er for 2022  beløb jeg månedlig har modtaget fra Vindstød i kompensation for overprodukion af leveret El.

Års opgørelse over tilbage betalt beløb fra Vindstød.

jan md 39,17 kr. feb md 24,17 kr mar 78,50 kr. apr 410,25 kr. maj 446,20 kr. jun 560,96 kr jul 401,25 kr aug 1003,45 kr.  sep 504,64 kr Okt 126,12     Regning til El værk okt md 1835 kr)

  

ForbrugForbrug Hvis nogen er interesseret i at se anlægget og få mere og vide omkring finanseringe og skatte regler, er i velkommen på vores adresse.


Produktionsoplysninger i nedenstående skema    

Dato
Produktion kWh
Forbrug kWh
Bemærkninger
10.10.2011
5,48 målervisning
målervisning
23.10.2011
0
221
01.11.2011. 8 dage i drift
30
280
01.12.2011. 38 dg i drift
55 (Produk i alt 85)
216 (i alt 496 )
01.01.2012. 69 dg i drift
34 (i alt 119)
285 (i alt 781)
01.02.2012. 100 dg i drift
56(i alt 175)
256(i alt 1037)
01,03.2012 129 dg i drift
101(i alt 276)
198(i alt 1235)
01.04.2012 160 dg i drift
284(i alt 561)
245(i alt 1480)
01.05.2012 190 dg i drift
376(i alt 928)
205(i alt 1685)
01.06.2012 221 dg i drift
505(i alt 1433)
204(i alt 1889)
01.07.2012 251 dg i drift
442(i alt 1876)
195(i alt 2084)
01.08.2012 282 dg i drift
456(i alt 2313)
221(i alt 2305)
01.09.2012 313 dg i drift
405(i alt 2703)
229(i alt 2534)
01.10.2012 343 dg i drift
273(i alt 2976)
219(i alt 2753)
23.10.2012 365 dg i drift
i alt 3095
164(ialt 2917)
- 104 1 års i drift
Årsresultat 23.10.11 - 23.10 12
i alt 3095 kWh
i alt 2813 kWh
Fremover - 104 kWh
01.11.12 373 dg i drift
156(i alt 3131)
i alt 2877 kWh
./.104kWh i forbrug
01.12.12 403 dg i drift
61 (i alt 3191)
i alt 3223 kWh
./.104kWh i forbrug
01.01.13 434 dg i drift
27(i alt 3217)
283(i alt 3506)
./.104kWh i forbrug
Produktion/forbrug 2012
3359
2892 kWh -104
01.02.13 465 dg i drift
31(3248 i alt)
3506 kWh
01.03.13 493 dg i drift
60(3307 i alt)
3869 kWh
01.04.13 524 dg i drift
233(3533 i alt)
4128 kWh
01.05.13 554 dg i drift
405(3934 i alt)
4342 kWh
01.06.13 585 dg i drift
439(4375 i alt)
4552 kWh
18.06 Produktion og salg lige
Halvårlig produktion
pr. 30.06.2013
1629 kWh
01.07.13 615 dg i drift
465(4826 i alt)
4762 kWh
01,08.13 646 dg i drift
522(5337 i alt)
4993 kWh
01.09.13 677 dg i drift
412(5743 i alt)
5203 kWh
01.10.13 707 dg i drift
253(5992 i alt)
5439 kWh
23.10.13 730 dg i drift
125(6116 i alt)
5610 kWh
Anlæg 2. år i drift
01.11.13 738 dg i drift
162(6153 i alt)
192(5631 kWh)
01.12.13 768 dg i drift
69(6218 i alt)
233(5924 kWh)
01.01.14 799 dg i drift
29(6250 i alt)
300(6224 kWh)
Produktion/forbrug 2013
3077 kWh
2718 kWh
SEAS forbrug 2673
01.02.14 830 dg i drift
17(6267i alt)
224(6448 kWh)
01.03.14 858 dg i drift
140(6407 i alt)
182(6630 kWh)
01.04.14 889 dg i drift
271(6678 i alt)
221(6851kWh)
Inverter udskiftet 10 apr 2014
01.05.14 919 dg i drift
374(7052 i alt)
220(7071kWh)
01.06.14 950 dg i drift
409(7461 i alt)
220(7280kWh)
Havvårlig produktion
pr 30.06.2014
1714 kWh
01.07.14 980 dg i drift
488(7947 i alt)
209(7478 kWh)
01.08.14 1011 dg i drift
492(8441 i alt)
230(7728 kWh)
01.09.14 1042 dg i drift
385(8826 i alt)
206(7934 kWh)
23.09.14 3 år i drift
223(8847 i alt)
192(8126 kWh)
01.10.14 1072 dg i drift
277(9049 i alt)
279(8213 kWh)
01.11.14 1103 dg i drift
128(9177 i alt)
272(8485 kWh)
01.12.14 1133 dg i drift
57(9234) i alt
260(8745 kWh)
01.01.15 1164 dg i drift
29(9262 i alt)
260(9005 kWh)
Produktion/forbrug 2014
3089 kWh
2789 kWh
01.02.15 1195 dg i drift
46(9308 i alt)
233(9238 kWh)
04.03.15 1223 dg i drift
105(9472 i alt)
154(9392 kWh)
01.04.15 1254 dg i drift
262(9711 i alt)
191(9583 kWh)
01.05.15 1284 dg i drift
422(10127 i alt)
141(9724 kWh)
01.06.15 1315 dg i drift
454(10578 i alt)
268(9992 kWh)
01.07.15 1345 dg i drift
496(11028 i alt)
192 10184kWh
Halvårlig produktion
1750 kWh
01.08.15 1376 dg i drift
449(11493 i alt)
200 10384kWh
01.09.15 1407 dg i drift
411(11879 i alt)
211 10595kWh
02.10.15 1437 dg i drift
278(12157 i alt)
179 10774kWh
23.10.15 4 år i drift
produceret
12252 kWh
01.11.15 1468 dg i drift
143(12292 i alt)
209 10983kWh
01.12.15 1498 dg i drift
57 (12350 i alt)
207 11190kWh
01.01.16 1529 dg i drift
36 (12385 i alt)
226 11416kWh
3123,00 kr
Produktion/forbrug 2015
3123 kWh
2411 kWh
01.02.16 1560 dg i drift
15 (12399 i alt)
207 11623kWh
01.03.16 1589 dg i drift
125 (12524 i alt)
187 11810kWh
01.04.16 1620 dg i drift
219 (12738 i alt)
201 12011kWh
01.05.16 1650 dg i drift
378 (13111 i alt)
172 12183kWh
01.06.16 1681 dg i drift
496 (13597 i alt)
177 12360kWh
01.07.16 1711 dg i drift
460(14053 i alt)
178 12538kWh
01.08.16 1742 dg i drift
417(14464 i alt)
182 12720kWh
01.09.16 1773 dg i drift
388(14847 i alt)
194 12914kWh
01.10.16 1803 dg i drift
296(15148 i alt)
183 13097kWh
01.11.16 1834 dg i drift
115(15256 i alt)
131 13228kWh
01.12.16 1864 dg i drift
62(15328 i alt)
224 13452kWh
01.01.17 1895 dg i drift
38(15356 i alt)
218 13670kWh
3006kWh 2254kWh
01.03.17 1926 dg i drift
56 (15412 i alt)
378 14048kWh
jan og feb md
01.04.17 1957 dg i drift
219(15674 i alt)
192 14240kWh
01.05.17 1987 dg i drift
391(16066 i alt)
165 14405kWh
01.06.17 2018 dg i drift
467(16533 i alt)
140 14545kWh
01.07.17 2049 dg i drift
429(16939 i alt)
173 14718kWh
01.08.17 2080 dg i drift
379(17308 i alt)
197 14915kWh
01.09.17 2111 dg i drift
371(17673 i alt)
199 15114kWh
01.10.17 2141 dg i drift
254(17918 i alt)
182 15296kWh
23.10.17 5 år i drift
produceret
18266 kWh
01.11.17 2172 dg i drift
133(18050 i alt)
184 15480kWh
01.12.17 2202 dg i drift
58(18108 i alt)
196 15676kWh
01.01.18 2233 dg i drift
31(18140 i alt)
230 15906kWh
Produktion/forbrug 2017
2784kWh
2236kWh
02.04.18 2323 dg i drift
326(18459 i alt)
544 16450kWh
3 mdr1 dag
01.05.18 2353 dg i drift
363(18822 i alt)
167 16617kWh
01.06.18 2414 dg i drift
534(19343 i alt)
173 16790kVVh
01.07.18 2444 dg i drift
459(19793 i alt)
176 16966kWh
01.08.18 2475 dg i drift
489(20282 i alt)
183 17149kWh
01.09.18 2506 dg i drift
387(20660 i ali)
195 17339kWh
01.10.18 2536 dg i drift
290(20932 i alt)
176 17515kWh
01.11.18 2566 dg i drift
190(21122 i alt)
193 17708kWh
01.12.18 2596 dg i drift
57 (21168 i alt)
203 17911kWh
01.01.19 2627 dg i drift
26 (21194 i alt)
235 18146kWh
2018 i alt produktion 3054
kvvh
forbrug 2240kvvh
02.03.19 2655 dg i drift
119(21361 i alt)
387 18533kvh
2 mdr
01.04.19 2686 dg i drift
214(21567 i alt)
137 18670kvh
01.05.19 2716 dg i drift
429(21996 i alt)
180 18850kvh
01.06.19 2747 dg i drift
420(22395 i alt)
183 19033kVh
03.08.19 2811 dg i drift
396(23332 i alt)
358 19391kvh
2 mdr
01.10.19 2869 dg i drift
512(23844 i alt)
271 19762kvh
2 mdr
01.11.19 2899 dg i drift
133(23977 i alt)
189 19951kvh
01.12.19 2929 dg i drift
45 (24022 i alt)
192 20143 kvh
07.01.20 2967 dg i drift
49 (24069 i alt)
256 20409 kwH
2019 produktion 2875
Forbrug 2263
01.02.20 2998 dg i drift
44 (24106 i alt)
146 20555kwH
01.03.20 3027 dg i drift
97 (24203 i alt)
192 20747kWh
01.04.20 3058 dg i drift
294(24497 i alt)
204 20951kwh
01.05.20 3088 dg i drift
462(24940 i alt)
193 21144kWh
03.07.20 3149 dg i drift
901(25841 i alt)
391 21535kWh
01.08.20 3180 dg i drift
382 (26223 i alt)
176 21711kWh
01.09.20 3221 dg i drift
412 (26616 i alt)
183 21894kWh
01.10.20 3251 dg i drift
281 (26897 i alt)
188 22082kWh
01.11.20 3311 dg i drift
135 (27032 i alt)
210 22292kWh
01.12.20 3341 dg i drift
50 (27082 i alt)
205 22507kWh
01.01.21 3372 dg i drift
35 (27127 i alt)
208 22715kWh
Produktion 2020 3206kWh
Forbrug 2527kWh
01.02-21 3403 dg i drift
38 (27166 i alt)
231 22964kWh
01.02.21 3372 dg i drift
38 (27166 i alt)
231 22964kWh
01.03.21 3400 dg i drift
129 (27291 i alt)
176 23140kWh
02.04.21 3431 dg i drift
267 (27551 i alt)
214 23354kWh
02.05.21 3761 dg i drift
356(27940 i alt)
200 23544kWh
01.06.21 3822 dg i drift
418 (28320 i alt)
173 23717kWh
04.07.21 3852 dg i drift
394 (28734 i alt)
212 23929kWh
05.08.21 3883 dg i drift
321 (29080 i alt)
199 24128kWh
01.09.21 3814 dg i drift
243 (29323 i alt)
176 24304 kWh
02.11.21 3875 dg i drift
288 (29611 i alt)
310 24614 kWh
01.12.21 3905 dg i drift
46 (29652 i alt)
295 24909 kWh
2563 2186
01.01.22 3936dg i drift
31(29680 i alt)
251 25160 kwh
år ialt 2021 ialt
Produktion 2570 kwh
Forbrug 22401 2399
kWh
Nyt år04 02. 22 3967dg i drift
24 (29676 i alt)
142 25322 kwh
01 02 22 3995 dg i drift
104 (29805 i alt)
174 25496kWh 1 md
01.03,22 4023 dg i drift
298 (30103 i alt)
210 25679kWh 2 md
01.05,22 4084 dg i drift
394 (30493 i alt)
168 25847kWh 4 md
01.06.22 4115 dg i drift
408 (30911 i alt)
177 26024kWh 5 md
02,07,22 4145 dg i drift
390 (31309 i alt)
186 26210kWh 6 md
kr
01.04,22
297
177 3 md
03.08.22 4176 dg i drift
377 (31711 i alt)
207 26417kWh 7 md
01.09.22 4207 dg i drift
363(32046 i alt)
188 26615kWh 8 md
01.10.22 4237 dg i drift
227(32276 i alt)
197 26612kWh 9 md
01.11.22 4268 dg i drift
152(32426 i alt)
310 27022kWh10md
01.12.22 4301 dg i drift
57(32473 i alt)
190 27212kWh11md

bjarne frøslev 12.11.2018 13:41

Hej. Undskyld jeg skriver om dette, men har du nogen kontaktoplysninger på Tom grønborg - kan ikke finde ham under tacware. Han lavede nogle pragtfulde solstyr

helge lund 12.11.2018 14:24

HEJ Bjarne
Tom GRØNBORG bor Østofte gade 19, Nørreballe tlf. 22452875
Mvh

| Svar

Nyeste kommentarer

24.08 | 11:13

Min far, Ingvar Nordfang var 2. mester på sanatoriet 1948 og 1949,
og vi boede på gården omkring 2 år.
Jeg kan huske at vi besøgte stedet ca 1956

09.06 | 06:54

Hej Tina
Tak for din kommentar den glædede mig meget.

Helge Lund

08.06 | 20:53

Hej Helge & Kirsten
Sikke en fin side,men du mangler et afsnit om det fantastiske arbejde du gjorde da du underviste lømlerne i Rødbyhavn i optimistjolle

05.02 | 10:19

Lieber Herr Lund - was man im Internet alles findet: OE /Vissinggard ist mein dänischer Onkel, Gruß Peter Mommsen